Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/573
Title: Дослідження формоутворення колекції жіночого одягу на основі біонічних об'єктів Червоного моря
Authors: Мощенко, А. В.
Колосніченко, О. В.
Баранова, А. І.
Keywords: формоутворення одягу
біонічні об’єкти
розробка колекцій
морфологічний аналіз
гармонізація формоутворюючих елементів одягу
формообразование одежды
бионические объекты
разработка коллекций
морфологический анализ
гармонизация формообразующих элементов одежды
shaping clothing
bionic facilities
development of collections
morphological analysis
harmonization of formative elements of clothing
Issue Date: 2015
Citation: Мощенко А. В. Дослідження формоутворення колекції жіночого одягу на основі біонічних об'єктів Червоного моря / А. В. Мощенко, О. В. Колосніченко, А. І. Баранова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 220-224.
Abstract: Проведено аналітичні дослідження різновидів внутрішньої будови біоформ, їх системних зв’язків, динаміки розвитку та змін з метою гармонійного поєднання та відображення при розробці колекцій одягу. Використано структурний аналіз у вивченні літературних джерел, морфологічний аналіз та тенденції розвитку форм у сучасному одязі та загальну методологію проектно-типологічного підходу до проектування комплексних об’єктів. Виконано анкетне опитування та морфологічний аналіз форми жіночого одягу романтичного стилю для виявлення змін в ієрархії соціальних цінностей та деталізації споживчих вимог. Систематизовано, досліджено та обґрунтовано вибір форм, кольорових рішень, фактур та конструктивно-декоративних елементів відповідно вихідному біоаналогу, вимогам сегментного ринку споживачів та тенденціям моди. Запропоновано підходи та створено колекції сучасного жіночого одягу на основі вивчення біонічних об’єктів Червоного моря.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/573
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P220-224.pdf261.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.