Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/574
Title: Розробка номенклатури показників якості одягу для провідників АТ «Укрзалізниця» та матеріалів для його виготовлення
Authors: Приходько-Кононенко, І. О.
Олексюк, І. П.
Остапенко, Н. В.
Keywords: формений одяг
працівники залізничного транспорту України
вимоги та показники
коефіцієнт вагомості
провідники АТ «Укрзалізниця»
форменная одежда
работники железнодорожного транспорта Украины
требования и показатели
коэффициент весомости
проводники АО «Укрзализныця»
uniforms
workers of rail transport of Ukraine
requirements and indicators
weight ratio
leaders of JSC «UKRZALIZNYTSA»
Issue Date: 2015
Citation: Приходько-Кононенко І. О. Розробка номенклатури показників якості одягу для провідників АТ «Укрзалізниця» та матеріалів для його виготовлення / І. О. Приходько-Кононенко, Олексюк Н. В. Остапенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 225-230.
Abstract: У статті надано номенклатуру показників якості форменого чоловічого і жіночого одягу для працівників АТ «Укрзалізниця» та вагомі показники якості для форменого одягу та матеріалів для його виготовлення за результатами експертів. Застосовано метод експертних оцінок (рангів) найбільш вагомі вимоги і їхні показники для форменого одягу, також застосовано програму «Concurre» для обчислення коефіцієнта вагомості вимог та їх показників. Проаналізовано всі вимоги та показники, яким повинен відповідати формений одяг. Виявлено, що найбільш вагомими є показники надійності, потрібно приділити увагу показникам ергономічності та естетичності. На основі теоретичних досліджень виявлено вагомі показники надійності, ергономічності, естетичності, конструктивно-технологічні та економічні для різновидів форменого чоловічого та жіночого одягу провідників АТ «Укрзалізниця» та матеріалів для його виготовлення. За встановленими рангами обчислено коефіцієнти вагомості для вимог і показників та приведені коефіцієнти вагомості для показників.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/574
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P225-230.pdf265.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.