Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/577
Title: Мистецька рефлексія моделі сакрального верху вертикальної структури обрядового строю в контексті художньої культури України XXI ст.
Authors: Черниш, М. О.
Keywords: обрядовий стрій
головний убір
художня культура
цінності
обрядовый строй
головной убор
художественная культура
ценности
ritual order
headgear
art culture and values
Issue Date: 2015
Citation: Черниш М. О. Мистецька рефлексія моделі сакрального верху вертикальної структури обрядового строю в контексті художньої культури України XXI ст. / М. О. Черниш // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 244-248.
Abstract: Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань використано такі методи мистецтвознавчого дослідження, як метод порівняльного аналізу, історично-художній аналіз зразків моделі сакрального верху вертикальної структури обрядового строю. Автор припускає, що на заміну вишуканим, складним та цікавим моделям сакрального верху вертикальної структури обрядового строю з часом приходять досить прості у вжитку сучасні мистецькі моделі сакрального верху, які виконують суто фізіологічну роль. Аналізуючи мистецькі моделі сакрального верху, автор статті виокремлює актуальні тенденції стосовно носіння головних уборів та дає припущення щодо можливих чергових видозмін моделей сакрального верху вертикальної структури обрядового строю. В останнє десятиріччя видозмінені (інкрустовані, вишиті бісером та ін.) сучасні моделі сакрального верху вертикальної структури обрядового строю набувають все більшого поширення та попиту. Зважаючи на дані тенденції, дослідження може мати широке практичне застосування.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/577
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра рисунка та живопису (РЖ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P244-248.pdf274.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.