Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/579
Title: Відходи легкої промисловості, способи переробки та області подальшого використання
Authors: Рубанка, М. М.
Місяць, В. П.
Keywords: відходи легкої промисловості
способи переробки
обладнання для переробки відходів
механічне подрібнення
різання
отходы легкой промышленности
способы переработки
оборудование для переработки отходов
механическое измельчение
резание
wastes of light industry
methods of processing
waste recycling equipment
mechanical growing
cutting
Issue Date: 2015
Citation: Рубанка М. М. Відходи легкої промисловості, способи переробки та області подальшого використання / М. М. Рубанка, В. П. Місяць // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 34-39.
Abstract: Використано метод системного аналізу. Теоретичні дослідження базуються на основних положеннях технології виробництв легкої промисловості і переробки полімерних та шкіряних матеріалів. Розроблено узагальнену класифікаційну схему існуючих на сьогоднішній день основних видів відходів легкої промисловості та способів їх механічного подрібнення. Запропоновано нову класифікацію відходів легкої промисловості та способів їх механічного подрібнення. Розроблена класифікація може бути використана на підприємствах легкої промисловості у виборі раціонального способу переробки відходів та обладнання для його реалізації.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/579
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P034-039.pdf805.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.