Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/581
Title: Удосконалення процесу лиття полімерних деталей електропобутової техніки
Authors: Воляник, О. Ю.
Кулік, Т. І.
Keywords: лиття
полімери
прес-форма
комп’ютерне моделювання
литье
полимеры
пресс-форма
компьютерное моделирование
molding
polymers
mold
computer simulation
Issue Date: 2015
Citation: Воляник О. Ю. Удосконалення процесу лиття полімерних деталей електропобутової техніки / О. Ю. Воляник, Т. І. Кулік // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 45-48.
Abstract: Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності процесів виробництва полімерних деталей електропобутової техніки за рахунок оптимізації процесу підготовки та проектування ливарних прес-форм. Для покращення та оптимізації процесів проектування та підготовки ливарних прес-форм інтегровані сучасні технології комп’ютерного проектування в технологічний процес виготовлення прес-форм для деталей. Розроблено метод попереднього проектування та аналізу процесу виготовлення полімерних деталей. Підвищена якість виготовлених деталей, зменшені витрати на проектування та виготовлення ливарних прес-форм за рахунок введення до технологічного процесу етапу комп’ютерного проектування та моделювання процесу. Через введення додаткового етапу комп’ютерного моделювання та проектування процесів лиття зменшуються фактичні витрати на виробництво, переробку та утилізацію бракованих деталей.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/581
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра електромеханічних систем (ЕМС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P045-048.pdf272.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.