Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/584
Title: Організаційні та методичні аспекти аудиту грошових коштів на підприємстві
Authors: Бунда, О. М.
Єлісеєва, С. Ю.
Keywords: аудит
внутрішній аудит
грошові кошти
аудит
внутренний аудит
денежные средства
audit
internal audit
cash
Issue Date: 2015
Citation: Бунда О. М. Організаційні та методичні аспекти аудиту грошових коштів на підприємстві / О. М. Бунда, С. Ю. Єлісеєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 11-19.
Abstract: Для забезпечення досягнення поставленої мети в статті використовувались наступні загальнонаукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання, формалізація. В ході проведеного дослідження визначено етапи аудиту, охарактеризовано інформаційну концепцію аудиту грошових коштів, досліджено систему моделювання аудиту грошових коштів на підприємстві. Наукова новизна статті полягає в обґрунтуванні інформаційної концепції аудиту грошових коштів та системи моделювання аудиту грошових коштів на підприємстві. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що застосування інформаційної концепції аудиту грошових коштів та системи моделювання аудиту грошових коштів на підприємстві дозволить значно підвищити ефективність проведення аудиторських перевірок.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/584
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P011-019.pdf243.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.