Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/588
Title: Маркетингове дослідження системи котирування та визначення інфляційних ризиків валют світу
Authors: Яренко, А. В.
Keywords: міжнародні ринки
валюта
котирування
крос-курси
комерційні ризики
валютні ризики
імпортер
експортер
международные рынки
валюта
котировки
кросс-курсы
коммерческие риски
валютные риски
импортер
экспортер
international markets
currency
quotes
cross rates
commercial risk
currency risk
the importer
the exporter
Issue Date: 2015
Citation: Яренко А. В. Маркетингове дослідження системи котирування та визначення інфляційних ризиків валют світу / А. В. Яренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 106-112.
Abstract: Розглянуто міжнародну систему котирування валют із подальшим використанням результатів в маркетингових дослідженнях діяльності підприємств. При проведенні досліджень були використані загальнонаукові та спеціальні методи: прямого та зворотного котирування валют, визначення середньо квадратичного відхилення та дисперсії, концептуального аналізу, діалектики, індукції і дедукції тощо. Результати дослідження надають змогу визначати інфляційні ризики валют світу при проведенні маркетингових досліджень. Визначена система надає можливості уникнення втрат при проведенні міжнародних розрахунків. Розроблено систему визначення інфляційних ризиків на основі котирування валют, яку можна застосовувати у маркетинговій діяльності вітчизняних підприємств при просуванні продукції на міжнародні ринки. Практична значимість полягає у застосуванні системи визначення інфляційних ризиків валют фахівцями відділів зовнішнього маркетингу вітчизняних підприємств при проведенні аналізу міжнародного ринку та здійсненні міжнародних платежів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/588
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P106-112.pdf248.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.