Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/590
Title: Вдосконалення оцінки рівня розвитку підприємств легкої промисловості
Authors: Бевзюк, Наталія Анатоліївна
Keywords: легка промисловість
оцінка рівня розвитку підприємства
шкала бажаності
коефіцієнт конкордації
критерій Пірсона
легкая промышленность
оценка уровня развития предприятия
шкала желательности
коэффициент конкордации
критерий Пирсона
light industry
assessment of enterprise development
the scale of desirability
the coefficient of concordance
Pearson criterion
Issue Date: 2015
Citation: Бевзюк Н. А. Вдосконалення оцінки рівня розвитку підприємств легкої промисловості / Н. А. Бевзюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 125-130.
Abstract: Використані методи аналізу, синтезу, логічного узагальнення, економіко-статистичного аналізу. Здійснена оцінка фінансового, кадрового, інвестиційно-інноваційного, техніко-технологічного та маркетингового рівня складових розвитку підприємств легкої промисловості. Методичні положення оцінки рівня розвитку можуть бути використані на підприємствах легкої промисловості для обґрунтування пріоритетів їх подальшого розвитку.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/590
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки (ФФЕБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P125-130.pdf492.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.