Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/591
Title: Інноваційні підходи до просування та збуту товарів легкої промисловості
Authors: Сохацька, Г. В.
Keywords: збут
маркетинг
конкурентоспроможність продукції
легка промисловість
швацька галузь
конкуренція в галузі
cбыт
маркетинг
конкурентоспособность продукции
легкая промышленность
швейная отрасль
конкуренция в отрасли
sale
marketing
competitiveness of products
light industry
sewing industry
competition in industry
Issue Date: 2015
Citation: Сохацька Г. В. Інноваційні підходи до просування та збуту товарів легкої промисловості / Г. В. Сохацька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 131-138.
Abstract: Метою статті є визначення напрямків вдосконалення маркетингової діяльності підприємств галузі легкої промисловості у сфері просування та збуту продукції в умовах посилення конкуренції. В ході дослідження застосовано загальнонаукові та специфічні методи пізнання: описовий, узагальнення, аналіз, синтез. В статті визначено конкурентні умови ринку товарів легкої промисловості, запропоновано інноваційні напрями розвитку каналів збуту з використанням новітніх інформаційних технологій. Обґрунтовано доцільність застосування інноваційних методів просування та збуту товарів легкої промисловості із використанням засобів електронної комерції. Впровадження в маркетингову діяльність виробників інноваційних методів просування та збуту товарів сприятиме суттєвому поширенню ринків збуту та збільшенню обсягів реалізації продукції.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/591
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P131-138.pdf244.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.