Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/593
Title: Моделювання потокових процесів розподілу ресурсів і продукції на мережі бізнес-процесів підприємства
Authors: Глущевський, В. В.
Keywords: процесне управління
мережа бізнес-процесів підприємства
ресурсні та продуктові потоки підприємства
методологія моделювання
структурно-функціональна модель
процессное управление
сеть бизнес-процессов предприятия
ресурсные и продуктовые потоки предприятия
методология моделирования
структурно-функциональная модель
process management
enterprise business-process network
resource and product enterprise flows
modeling methodology
structural functional model
Issue Date: 2015
Citation: Глущевський В. В. Моделювання потокових процесів розподілу ресурсів і продукції на мережі бізнес-процесів підприємства / В. В. Глущевський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 27-36.
Abstract: Методологічним базисом дослідження є синтез методів системного аналізу, структурного, мережевого та економіко-математичного моделювання, а також методів економічного та математичного аналізу. Здійснено опис механізмів протікання та розподілу ресурсних і продуктових потоків на заданій мережі бізнес-процесів промислового підприємства з використанням спеціального аналітичного інструментарію, що дозволило забезпечити високий рівень формалізації відповідних інформаційних каналів. Результатом стала цілісна, логічно несуперечлива модель розподілу і споживання мережею бізнес-процесів промислового підприємства ресурсів, яка адекватно відображає в аналітичному ракурсі діючі на ньому механізми системи управління. Побудована структурно-функціональна модель процесу розподілу і споживання ресурсів і продуктів на мережі бізнес-процесів підприємства, з одного боку, відбиває зв’язувальні канали обміну ресурсно-продуктовими потоками між досліджуваним підприємством та його зовнішнім оточенням, а з іншого боку, розкриває зміст, логіку і механізми їх протікання в середині організаційно-функціональної структури підприємства. Використання даного методологічного базису при вирішенні науково-практичних завдань менеджменту підприємства суттєво розширює і поглиблює можливості економічного аналізу в процесі вирішення проблемних ситуацій та робить управлінські рішення більш ґрунтовними та ефективними.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/593
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P027-036.pdf389.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.