Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/594
Title: Академічне підприємництво як чинник інноваційного розвитку сфери вищої освіти і науки України
Authors: Романовський, О. О.
Keywords: інноваційний розвиток сфери вищої освіти
інноваційне академічне підприємництво
підприємницькі університети
соціально-економічний розвиток суспільства
инновационное развитие сферы высшего образования
инновационное академическое предпринимательство
предпринимательские университеты
социально-экономическое развитие общества
innovative development of higher education
innovative academic entrepreneurship
entrepreneurial universities
socio-economic development of society
Issue Date: 2015
Citation: Романовський О. О. Академічне підприємництво як чинник інноваційного розвитку сфери вищої освіти і науки України / О. О. Романовський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 37-51.
Abstract: Теоретичну основу дослідження становлять фундаментальні та прикладні розробки зарубіжних і вітчизняних вчених у сфері інноваційного розвитку сфери вищої освіти, академічного капіталізму, інноваційного академічного (університетського) підприємництва, підприємницьких університетів. На основі проведеного дослідження розроблено теоретичні та методичні підходи, які дозволяють сформувати та обґрунтувати концептуальні засади інноваційного розвитку сфери вищої освіти та напрями подальшого удосконалення організаційних форм університетського підприємництва, що сприятиме збагаченню інститутів ринку, розкриттю потенціалу власного розвитку й швидкому трансферу технологій. Визначено сутність поняття академічного підприємництва, роль університетського підприємництва в інноваційному розвитку сфери вищої освіти та сприянні соціально-економічному зростанню держави. Практична значимість полягає у доведенні наукових положень до конкретних методичних вказівок і практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення актуальних проблем підвищення економічної ефективності діяльності вітчизняних ВНЗ в інноваційному розвитку сфери вищої освіти в системі управління національним господарством України.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/594
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P037-051.pdf324.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.