Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/595
Title: Вплив системи факторів на управління змінами на промисловому підприємстві
Authors: Гайдей, О. О.
Keywords: фактори
тенденції
фази
зміни
управління змінами
факторы
тенденции
фазы
изменения
управление измененями
factors
tendencies
phases
changes
change management
Issue Date: 2015
Citation: Гайдей О. О. Вплив системи факторів на управління змінами на промисловому підприємстві / О. О. Гайдей // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 52-63.
Abstract: Для досягнення мети був проведений аналіз методології досліджень даної проблеми вітчизняними і зарубіжними вченими та визначені основні напрямки розвитку даної ідеї в подальших дослідженнях. У результаті проведених досліджень розкрита важлива особливість змін на сучасному підприємстві за рахунок фактору часу. Для подальшого вивчення змін, як складових процесу управління підприємством, визначено етапи виникнення та розвитку змін і п’ять ключових точок. Узагальнені основні фази зародження та розвитку змін промислового підприємства, розглянуто питання розширення сфери варіантів розвитку дій та впровадження змін. Для підвищення ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах визначена необхідність дотримання відповідних принципів, сутність яких розкривається в результатах досліджень. Розглядаючи зміни, які не мають правил і норм, виокремлюються як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори впливу. Запропоновано загальний підхід до управління змін та два напрями управління змінами. Узагальнені основні фази зародження та розвитку змін, запропонований загальний підхід до управління змінами на промисловому підприємстві. Запропонований загальний підхід до управління змінами на промислових підприємствах може бути використаний у практичній діяльності управління змінами на підприємстві з метою підвищення ефективності його функціонування в сучасних умовах.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/595
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P052-063.pdf307.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.