Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/599
Title: Механізм управління інноваційними малими підприємствами
Authors: Митропан, С. О.
Keywords: кредитування
залучення інвестицій
венчурний капітал
венчурний фонд
венчурні капіталісти
інститути спільного інвестування
компанія по управлінню активами
вартість чистих активів фонду
кредитование
привлечение инвестиций
венчурный капитал
венчурный фонд
венчурные капиталисты
институты совместного инвестирования
компания по управлению активами
стоимость чистых активов
credit
attracting investments
venture capital
venture fund
venture capitalists
collective investment institutions
asset management company
the net asset value of the fund
Issue Date: 2015
Citation: Митропан С. О. Механізм управління інноваційними малими підприємствами / С. О. Митропан // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 81-87.
Abstract: Розглянуто механізм фінансування інноваційних процесів малого підприємництва із залученням до бізнес проектів венчурного капіталу та венчурних фондів. Використані спеціальні і загальні методи дослідження інноваційного малого підприємництва: статистичний аналіз – для визначення основних тенденцій та закономірностей його розвитку та оцінки ефективності. В результаті буде дозволено поліпшити бізнес-клімат та міжнародний рейтинг країни, залучити внутрішні і зовнішні інвестиції, стимулювати економічне зростання, створити робочі місця. Досліджено управління венчурним капіталом та фондами як механізмом державної підтримки малого підприємництва. Запровадження венчурного капіталу та фонду дозволить раціонально використовувати національний ресурсний потенціал, привернути увагу до реалізації державної політики розвитку підприємництва та сформувати внутрішній ринок країни.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/599
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P081-087.pdf232.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.