Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/600
Title: Implementation of priority technologies in the energy-efficient management of enterprises
Authors: Goncharenko, I.
Keywords: енергоменеджмент
енергоефективність
енергозбереження
управління енергозабезпеченням
механізм стратегії енергоефективностімеханізм стратегії енергоефективності
підприємства
энергоменеджмент
энергоэффективность
энергосбережение
управление энергообеспечением
механизм стратегии энергоэффективности
предприятия
energy management
energy efficiency
energy saving
management of energy supply
the mechanism of the energy efficiency strategy
enterprises
Issue Date: 2015
Citation: Goncharenko I. Implementation of priority technologies in the energy-efficient management of enterprises = Впровадження пріоритетних технологій в енергоефективному менеджменті підприємств / I. Goncharenko // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 11-14.
Abstract: Використано такі загальнонаукові методи: експертного аналізу (з проблем ефективного використання енергоресурсів), аналітичний та системний (для виділення напрямків реалізації стратегії енергоефективності, впровадження новітніх енергоефективних технологій), економічного аналізу та діагностики (групування і узагальнення енергоефективних заходів для підприємств). Розглянуто можливості підвищення енергетичної ефективності підприємств завдяки впровадженню систем енергоменеджменту. Досліджено проблеми використання пріоритетних технологій в організації енергоменеджменту, запропоновано механізми реалізації стратегії енергоефективності.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/600
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P011-014.pdf219.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.