Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/602
Title: Деякі питання щодо організації управління енергоспоживанням у вищих навчальних закладах України
Authors: Соловей, О. І.
Ткаченко, В. Ф.
Курбака, Г. В.
Keywords: енергоменеджмент
концептуальна модель
енергоспоживання
аналіз споживання
енергозбереження
вищий навчальний заклад
энергоменеджмент
концептуальная модель
энергопотребление
анализ потребления
энергосбережение
высшее учебное заведение
power management
conceptual model
power consumption
consumption analysis
energy saving
higher education institution
Issue Date: 2015
Citation: Соловей О. І. Деякі питання щодо організації управління енергоспоживанням у вищих навчальних закладах України / О. І. Соловей, В. Ф. Ткаченко, Г. В. Курбака // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 91-98.
Abstract: Метою статті є розробка загальної та концептуальної моделі енергетичного менеджменту у вищих навчальних закладах. В статті використано емпірико-теоретичні методи, зокрема: аналізу та синтезу під час дослідження сутності проблем енергозбереження у вищих навчальних закладах та дедукції під час розробки концептуальної моделі енергоменеджменту. Запропоновано нову концептуальну модель енергетичного менеджменту у вищому навчальному закладі. Визначено основні види забезпечення для ефективної організації роботи системи енергоменеджменту вищого навчального закладу. Наведені рекомендації мають підвищити рівень ефективності енергоспоживання у вищих навчальних закладах України.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/602
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P091-098.pdf296.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.