Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/603
Title: Підвищення рівня енергофективності технічного університету шляхом оптимізації енергетичного балансу
Authors: Черновол, М. І.
Плєшков, П. Г.
Серебренніков, С. В.
Савеленко, І. В.
Петрова, К. Г.
Keywords: енергоефективність
паливно-енергетичний баланс
енергоаудит
энергоэффективность
топливно-энергетический баланс
энергоаудит
energy efficiency
fuel and energy balance
energy audit
Issue Date: 2015
Citation: Підвищення рівня енергофективності технічного університету шляхом оптимізації енергетичного балансу / М. І. Черновол, П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, І. В. Савеленко, К. Г. Петрова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 99-105.
Abstract: Зменшення витрат коштів на придбання паливно-енергетичних ресурсів за рахунок підвищення рівня енергоефективності. Використана методика проведення комплексного енергоаудиту та аналізування синтетичного паливно-енергетичного балансу. Обґрунтовано можливості енергоощадження та проведено їх ранжування за черговістю впровадження. Врахування специфіки об’єкту енергоаудиту та особливостей режимів енерговикористання дозволило вдосконалити модель системи енергетичного менеджменту, яка полягає у виконанні контрольно-наглядових функцій щодо дотримання норм та режимів енерговикористання й дозволяє систематизувати пріоритетні напрями і проекти з підвищення рівня енергоефективності. Результати енергетичних досліджень дозволили віднайти резерви енергоощадження та скоротити витрати на оплату енергоносіїв.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/603
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P099-105.pdf386.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.