Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/605
Title: Аналіз роботи паралельного активного коректора струму з релейним керуванням
Authors: Стаценко, О. В.
Keywords: паралельний коректор струму
релейне керування
параллельный корректор тока
релейное управление
parallel current corrector
relay control
Issue Date: 2015
Citation: Стаценко О. В. Аналіз роботи паралельного активного коректора струму з релейним керуванням / О. В. Стаценко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 113-118.
Abstract: Стаття присвячена аналізу роботи паралельного активного коректора форми струму, в якому використаний релейний несинхронізований спосіб керування транзисторами. Використані положення теоретичних основ перетворювальної техніки. Дослідження проводились з використанням методів математичного моделювання. Розроблена імітаційна модель паралельного активного коректора форми струму та проведений аналіз впливу нелінійного навантаження на гармонічний склад споживаного з мережі струму. Визначені особливості роботи паралельних активних коректорів струму в мережах із нелінійним випрямним навантаженням. Отримана модель системи надає можливість проводити аналіз режимів роботи та визначати вимоги до паралельних активних коректорів струму.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/605
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра електроніки та електротехніки (ЕЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P113-118.pdf550.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.