Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/606
Title: Впровадження заходів з енерго-ефективності в НУВГП: навчальний процес, проектування, реалізація, проблеми і перспективи
Authors: Кізєєв, М. Д.
Keywords: енергоефективність
система теплопостачання
котельня
автоматизований вузол регулювання теплової енергії
энергоэффективность
система теплоснабжения
котельная
автоматизированный узел регулирования тепловой энергии
energy efficiency
heating system
boiler
automatic heat control unit
Issue Date: 2015
Citation: Кізєєв М. Д. Впровадження заходів з енерго-ефективності в НУВГП: навчальний процес, проектування, реалізація, проблеми і перспективи / М. Д. Кізєєв // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 119-123.
Abstract: Підвищення енергоефективності навчальних закладів бюджетної сфери. Аналіз заходів з енергоефективності, розроблення стратегії їх реалізації. Для вирішення поставлених завдань застосований системний підхід до аналізу енергетичних систем як єдиного цілого на реальних об’єктах університету. Розроблені, обґрунтовані техніко-економічними розрахунками та реалізовані заходи з енергоефективності, які застосовуються в навчальному процесі, науковій роботі викладачів та студентів університету. Виконаний аналіз заходів з енергоефективності і розроблена стратегія їх формування та реалізації. Розроблені бізнес-плани реалізації окремих заходів і по університету в цілому. Доведено, що забезпечення енергоефективної роботи навчальних закладів бюджетної сфери можливе лише за системного підходу до заходів, щовпроваджуються. Проведено рейтингування заходів за певними ознаками. Впроваджена низка енергоефективних заходів, які дозволили суттєво зменшити витрати коштів на оплату теплової енергії.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/606
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P119-123.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.