Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/607
Title: Дослідження енергоспоживання приводами постійного струму в побутовому обладнанні
Authors: Біла, Т. Я.
Стаценко, В. В.
Keywords: електричний привод
споживання електричної енергії
побутове обладнання
система керування
электрический привод
потребление электрической энергии
бытовое оборудование
система управления
electric drive
electric power consumption
household equipment
control system
Issue Date: 2015
Citation: Біла Т. Я. Дослідження енергоспоживання приводами постійного струму в побутовому обладнанні / Т. Я. Біла, В. В. Стаценко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 124-129.
Abstract: Розробка математичної та комп’ютерної моделей, які дозволять розраховувати витрати електричної енергії та інші робочі параметри електроприводів із двигунами постійного струму, що використовуються у побутовому обладнанні. У роботі використані відомі методи математичного моделювання, аналізу перехідних процесів в електромеханічних системах та чисельного розв’язування нелінійних та диференційних рівнянь. Отримано залежності між режимами роботи приводу, фізико-механічними параметрами продуктів, що обробляються, та споживаною потужністю. Наоснові цих залежностей розроблена комп’ютерна модель в програмному середовищі Simulink. Отримано математичну та комп’ютерну моделі, що дозволяють за відомими фізико-механічними властивостями середовища, яке створює навантаженняна робочі органи обладнання, і заданими режимами роботи, визначати електричну потужність та інші робочі параметри приводу. Результати розрахунків із використанням моделей, що запропоновані у роботі, дозволяють зробити обґрунтований вибір електродвигунів для заданих умов та режимів роботи обладнання.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/607
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра електромеханічних систем (ЕМС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P124-129.pdf326.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.