Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/612
Title: Формули перетворення координат у випадку систем, заданих реперами
Authors: Федотова, Л. Л.
Резанова, В. Г.
Keywords: репер
вектор
система координат
матриця
обернена матриця
детермінант
рэпер
вектор
система координат
матрица
обратная матрица
детерминант
reper
vector
coordinate system
the inverse of a matrix
determinants
Issue Date: 2015
Citation: Федотова Л. Л. Формули перетворення координат у випадку систем, заданих реперами / Л. Л. Федотова, В. Г. Резанова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 148-152.
Abstract: Подати логічно обґрунтований процес виведення формул в матричній та координатній формах для переходу від однієї до іншої координатної системи, кожна з яких задана своїм репером на площині. Для здійснення переходу від однієї до іншої координатної системи, кожна з яких задана своїм репером на площині, використовується апарат матричного числення. Розглянуто методику та отримано формули в матричній та координатній формах для переходу від однієї до іншої координатної системи, кожна з яких задана своїм репером на площині. Отримані результати можна впроваджувати в навчальний процес у вищому навчальному закладі. І основним, по суті, тут є методика осмислення надбаних знань для подальшого їх застосування, а це водночас означає одержання нових знань. Крім того, одержані формули мають компактний і зручний для подальшого застосування вигляд, представлений у матричній і координатній формах, і можуть застосовуватись, зокрема, в проектах комп’ютерної графіки.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/612
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра інформаційних технологій проектування (ІТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P148-152.pdf256.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.