Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/620
Title: Градуировка NТС-термистора методом нечеткого моделирования R/Т-характеристики
Authors: Зубрецкая, И. С.
Федин, С. С.
Лагода, О. А.
Keywords: градуювальна характеристика
NTC-термістор
точність апроксимації
R/T-характеристика
поліноміальна модель
нечіткі функції належності
нечітке моделювання
градуировочная характеристика
NTC-термистор
точность аппроксимации
R/T-характеристика
полиномиальная модель
нечеткие функции принадлежности
нечеткое моделирование
the calibration characteristics
the NTC-thermistor
the accuracy of the approximation
R/T-characteristic
polynomial model
fuzzy functions
fuzzy modeling
Issue Date: 2015
Citation: Зубрецкая И. С. Градуировка NТС-термистора методом нечеткого моделирования R/Т-характеристики / И. С. Зубрецкая, С. С. Федин, О. А. Лагода // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 197-202.
Abstract: Розробка апроксимаційної моделі R/T-характеристики на основі нечітких функцій належності для забезпечення точності градуювання NTC-термістора в робочому діапазоні температури. Створення апроксимаційних моделей R/T-характеристики NTC-термістора здійснювали на основі теорії нечіткої логіки з використанням модуля Rule Maker системи моделювання CubiCalc 2.0. За критеріями середньоквадратичної та відносної похибок порівнювали точність апроксимації розробленої моделі з поліноміальною моделлю Стейнхарта-Харта. Показано, що використання моделей на основі нечітких функцій належності дозволяє за критерієм середньоквадратичної похибки отримати більш точну апроксимацію R/T-характеристики NTC-термістора в порівнянні з моделлю Стейнхарта-Харта. Науково обґрунтовано використання нечітких функцій належності для підвищення точності апроксимації R/T-характеристики NTC-термістора. Розроблена модель дозволяє отримати градуювальну таблицю термісторів типу NTC в робочому діапазоні температури.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/620
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P197-202.pdf368.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.