Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/622
Title: Моделювання сумісного впливу сонячної та теплової радіації на температуру внутрішніх поверхонь огороджень будівлі
Authors: Дешко, В. І.
Білоус, І. Ю.
Суходуб, І. О.
Keywords: температура
власне теплове випромінювання
тепловтрати
сонячні теплонадходження
температура
собственное тепловое излучение
теплопотери
солнечные теплопоступления
temperature
intrinsic thermal radiation
heat losses
solar heat gains
Issue Date: 2015
Citation: Дешко В. І. Моделювання сумісного впливу сонячної та теплової радіації на температуру внутрішніх поверхонь огороджень будівлі / В. І. Дешко, І. Ю. Білоус, І. О. Суходуб // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 24-31.
Abstract: Підвищення ефективності управління теплоспоживанням шляхом визначення впливу сонячної радіації та власного теплового випромінювання внутрішніх поверхонь огороджень на температуру повітря та температур поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій. В процесі дослідження застосовано: математичне моделювання процесів теплообміну, радіаційного теплообміну в дифузному наближенні, регресійний аналіз. У ході роботи досліджено сумісний вплив сонячного та теплового випромінювання на температуру поверхонь зовнішніх огороджень в залежності від інтенсивності сонячних надходжень та теплофізичних властивостей зовнішніх огороджень. Для розглянутого діапазону величин визначено регресійні залежності, коефіцієнти еластичності сонячних теплонадходжень та опору огороджувальних конструкцій. Обґрунтовано доцільність врахування власного теплового випромінювання огороджень, що дозволяє уточнити значення температури поверхонь зовнішніх огороджень. В результаті проведеного дослідження визначено прямі та перехресні залежності зміни температур поверхонь від теплофізичних властивостей огороджень та різного рівня інсоляційних надходжень.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/622
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P024-031.pdf425.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.