Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/626
Title: Роль сучасних технологій дизайн-діяльності у формуванні компетентностей дизайнера одягу в сучасній індустрії моди
Authors: Чупріна, Н. В.
Keywords: індустрія моди
продукт індустрії моди
модний продукт
суб’єкт індустрії моди
модні тенденції, «mass market»
«mass market»
сучасні технології дизайн-діяльності
индустрия моды
продукт индустрии моды
модный продукт
субъект индустрии моды
модные тенденции
«mass market»
современные технологии деятельности дизайна
fashion industry
product of fashion industry
fashion product
subject of fashion industry
fashion trend
«mass market»
modern technologies of design-modern technologies of design-activity
Issue Date: 2015
Citation: Чупріна Н. В. Роль сучасних технологій дизайн-діяльності у формуванні компетентностей дизайнера одягу в сучасній індустрії моди / Н. В. Чупріна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 233-238.
Abstract: Визначення мети та значення впровадження сучасних технологій дизайн-діяльності у роботу дизайнера одягу в сучасній індустрії моди. Застосовано системний підхід до визначення основних критеріїв формування професійної компетентності дизайнера одягу в контексті вимог сучасної індустрії моди. Здійснено класифікацію основних когнітивних та практичних компетенцій, якими має володіти дизайнер одягу для успішної діяльності суб’єкта індустрії моди, в структурі якого він працює. Обґрунтовано доцільність застосування сучасних технологій дизайн-діяльності для активізації та підвищення ефективності проектних розробок в індустрії моди, особливо в сегменті діяльності, орієнтованому на масове виробництво та споживання. Визначено основні критерії проектної розробки нових моделей одягу, на основі визначення їх естетичних властивостей та функціонального призначення. Розглянуто питання формування професійних компетенцій дизайнера одягу, в умовах функціонування сучасної індустрії моди. Класифіковано систему компетентностей дизайнера одягу, що є актуальним при плануванні діяльності суб’єктів індустрії моди, в сегментів масового виробництва одягу. Сформульовано систему компетентності, яким має володіти дизайнер одягу, що працює в структурі суб’єктів індустрії моди, націлених на різні цільові аудиторії масового споживання. Визначена система компетентностей є актуальною при підготовці дизайнерів одягу та костюма, оскільки формує критерії підготовки конкурентоспроможних фахівців, необхідних сучасному суспільству .
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/626
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра художнього моделювання костюма (ХМК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P233-238.pdf265.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.