Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/627
Title: Принципы трансформации национальных мотивов в стилистике современного дизайна одежды
Authors: Джалилиан, Ф.
Keywords: творче джерело
національні традиції
естетичність
функціональність
трансформація
стиль
творческий источник
национальные традиции
эстетичность
функциональность
трансформация
стиль
creative source
national traditions
aesthetics
functionality
transformation
style
Issue Date: 2015
Citation: Джалилиан Ф. Принципы трансформации национальных мотивов в стилистике современного дизайна одежды / Ф. Джалилиан // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 239-247.
Abstract: Комплексне дослідження розвитку національних традицій у дизайні одягу і тенденцій використання національних мотивів у проектуванні сучасних колекцій костюма. У дослідницькій роботі використані методи літературно-аналітичного аналізу, класифікації структурних елементів і систематизації художньо-композиційних характеристик стилю. Виконано аналіз тенденцій формування стилю в роботах сучасних іранських дизайнерів, на основі використання національних і етнохудожніх традицій, а також принципів структуроутворення сучасного національного костюма. У роботі вперше представлений аналіз особливостей розвитку національних традицій моделювання костюма в роботах іранських дизайнерів одягу, визначено алгоритм трансформації художньо-композиційних елементів творчого джерела - народного костюма, в сучасні форми одягу. На основі проведеного аналізу, з урахуванням національних і етнохудожніх традицій Ірану, розроблені рекомендації з проектування сучасних форм костюма з використанням національного колориту, орнаментації і структури комплексу одягу.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/627
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра художнього моделювання костюма (ХМК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P239-247.pdf470.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.