Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/630
Title: Моментне управління ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням
Authors: Алексієвський, Д. Г.
Keywords: вітроенергетична установка
вітротурбіна
математична модель
аеродинамічне мультиплікування
моментне управління ВЕУ
ветроэнергетическая установка
ветротурбина
математическая модель
аэродинамическое мультиплицирование
моментное управление ВЭУ
wind power plant
wind turbine
mathematical model
aerodynamic multiplication
torque control of the wind power plant
Issue Date: 2015
Citation: Алексієвський Д. Г. Моментне управління ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням / Д. Г. Алексієвський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 32-37.
Abstract: Підтвердження можливості моментного управління ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням в режимі обмеження потужності. У процедурах синтезу структури регулятора було використано математичний апарат розв'язання систем трансцендентних рівнянь. При математичному моделюванні поведінки електромеханічної системи було використано узагальнену математичну модель електромеханічної системи з аеродинамічним мультиплікуванням. На основі аналізу характеристик аеромеханічної підсистеми ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням був розроблений алгоритм її управління в режимі обмеження потужності. Проведено математичне моделювання даної системи, результати якого підтверджують дієздатність даного алгоритму. Вперше обґрунтовано можливість використання моментного управління електромеханічною системою ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням в режимі обмеження потужності. Використання моментного управління ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням без аеродинамічного обмеження потужності вітротурбіни дозволяє значно знизити витрати на виготовлення та експлуатацію ВЕУ.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/630
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P032-037.pdf286.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.