Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/634
Title: Оцінювання енергоефективності електротехнічних комплексів вищих навчальних закладів на основі нормування питомих показників електроспоживання
Authors: Каплун, В. В.
Бобровник, В. М.
Keywords: аналіз електроспоживання ВНЗ
питомі показники електроспоживання
управління енергоефективністю
особливості організації освітнього процесу
анализ электропотребления ВУЗ
удельные показатели электропотребления
управления энергоэффективностью
особенности организации образовательного процесса
analysis of electricity consumption of higher educational institutions
specific indicators of energy consumption
energy efficiency management
especially the organization of the educational process
Issue Date: 2015
Citation: Каплун В. В. Оцінювання енергоефективності електротехнічних комплексів вищих навчальних закладів на основі нормування питомих показників електроспоживання / В. В. Каплун, В. М. Бобровник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 59-70.
Abstract: Дослідження ефективності системи електроспоживання у вищому навчальному закладі на основі експериментального та розрахунково-статистичного методів з урахуванням впливу особливостей освітнього процесу, сезону та експлуатаційних чинників. Проведений структурний аналіз електроспоживання з використанням статистичних даних, одержаних з локальних пристроїв збору і обробки даних з урахуванням впливу особливостей організації освітнього процесу, сезону та експлуатаційних чинників. Одержані питомі показники електроспоживання у будівлях ВНЗ з урахуванням впливу особливостей організації освітнього процесу, сезону та експлуатаційних чинників. Запропоноване рішення дає змогу узагальнити та обґрунтувати нові теоретичні та методичні аспекти управління ефективністю електроспоживання ВНЗ на основі використання питомих показників електроспоживання з урахуванням особливостей організації освітнього процесу, сезону та експлуатаційних чинників. Розроблені рекомендації щодо виконання техніко-економічних обґрунтувань управління витратами на електроспоживання при плануванні освітнього процесу та реалізації проектів з енергозбереження у ВНЗ.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/634
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра електроніки та електротехніки (ЕЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P059-070.pdf547.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.