Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/637
Title: Процедури прийняття рішень у навчальному процесі
Authors: Бунда, О. М.
Миненко, М. В.
Keywords: процедури
прийняття рішень
навчальний процес
процедуры
принятие решений
учебный процесс
procedures
decision-making
educational process
Issue Date: 2015
Citation: Бунда О. М. Процедури прийняття рішень у навчальному процесі / О. М. Бунда, М. В. Миненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 85-93.
Abstract: Для забезпечення досягнення поставленої мети в статті використовувались наступні методи: індукція, дедукція, групування, класифікація, порівняння. В ході проведеного дослідження охарактеризовано етапи прийняття рішень у навчальному процесі, висвітлено процедури прийняття рішень у навчальному процесі. Наукова новизна статті полягає в удосконаленні процедур прийняття рішень у навчальному процесі. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що застосування запропонованих процедур прийняття рішень дозволить значно підвищити ефективність і якість прийнятих рішень у навчальному процесі.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/637
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P085-093.pdf248.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.