Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/641
Title: Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору
Authors: Новікова, I. E.
Keywords: інституціоналізм
інституційні зміни
облік
європейська інтеграція
надбання Спільноти (acquis communautaire)
адаптація законодавства
загальнодержавна програма адаптації законодавства
Європейський Союз
институционализм
институциональные изменения
учет
европейская интеграция
достижения Сообщества (acquis communautaire)
адаптация законодательства
Общегосударственная программа адаптации законодательства
Европейский Союз
institutionalism
institutional changes
accounting
European integration
acquisition of the Community (acquis communautaire)
adaptation of legislation
State Program of adaptation of legislation
European Union
Issue Date: 2015
Citation: Новікова I. E. Управління інституційними змінами у сфері обліку в Україні у контексті реалізації європейського вектору / I. E. Новікова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 114-123.
Abstract: Аналіз теорії інститутів та інституційних змін, їх вплив на сферу обліку, визначення напрямів адаптації вітчизняної сфери обліку до стандартів Європейського Союзу. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи: наукового абстрагування, синтезу, аналогії, емпіричного аналізу, порівняльного аналізу, теоретичного узагальнення, а також історичний метод. Досліджено суть і значення інституційних змін, а також їх вплив на сферу обліку у контексті реалізації вітчизняної стратегії євроінтеграції. Визначено способи подолання або мінімізації негативних факторів з точки зору новітніх інституційних підходів. Викладено принципи адаптації облікової системи України у контексті переходу на міжнародні стандарти. Запропоновано практичні рекомендації щодо імплементації міжнародних стандартів обліку у вітчизняну практику. Результати дослідження сприятимуть покращенню адміністрування у процесі реалізації стратегії євроінтеграції.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/641
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P114-123.pdf253.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.