Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/646
Title: Дослідження чинників розвитку інноваційно-знаннєвої економіки
Authors: Геселева, Н.
Мельник, Н.
Keywords: інноваційно-знаннєва економіка
економіка знань
інтелектуальна сфера
інтелектуальний ресурс
інновації
інноваційна спроможність
інноваційна рецептивність
инновационная экономика знаний,
экономика знаний
интеллектуальная сфера
интеллектуальный ресурс
инновации
инновационная способность
инновационная рецептивность
innovative knowledge economy
the knowledge economy
the intellectual sphere
intellectual resources
innovation
innovation ability
innovation receptivity
Issue Date: 2015
Citation: Геселева Н. Дослідження чинників розвитку інноваційно-знаннєвої економіки / Н. Геселева, Н. Мельник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 40-45.
Abstract: Визначення чинників розвитку інноваційно-знаннєвої економіки та моделювання їх впливу на розбудову суспільства. Самоорганізація соціально-економічних систем, моделювання складних систем з використанням концепції ієрархії спрощених моделей. Побудовано модель розвитку виробництва, матеріальних та інтелектуальних ресурсів за різних умов фінансування інтелектуальної сфери та рецептивності інновацій. Проведене моделювання впливу інтелектуальної сфери на розвиток економіки України. Отримана модель дозволяє визначити граничний рівень фінансування інтелектуальної сфери та інноваційної рецептивності.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/646
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P040-045.pdf262.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.