Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/648
Title: Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації
Authors: Цимбаленко, Н.
Keywords: вища освіта
глобалізація
транснаціональна освіта
інтернаціоналізація освіти
высшее образование
глобализация
транснациональная образование
интернационализация образования
higher education
globalization
transnational education
internationalization of education
Issue Date: 2015
Citation: Цимбаленко Н. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в умовах глобалізації / Н. Цимбаленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 54-60.
Abstract: Виявлено та проаналізовано основні фактори, які обумовлюють трансформацію системи вищої освіти в Україні. Досліджено можливості та загрози для розвитку системи вищої освіти, обумовлені глобалізаційними процесами. Розкрито характер впливу сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку на систему вищої освіти в Україні, що є основою для забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/648
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки (ФФЕБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P054-060.pdf228.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.