Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/649
Title: Креативна концепція навчання при підготовці економістів в умовах інтеграції до ЄС
Authors: Лойко, Д. М.
Keywords: вищий навчальний заклад
інтеграція
Європейський Союз
креативні технології навчання
підготовка економістів
методи та методики
інновації
высшее учебное заведение
Европейский Союз
креативные технологии обучения
подготовка экономистов
методы и методики
инновации
higher education institutions
the European Union
creative technology training
training of economists
methods and techniques
innovation
Issue Date: 2015
Citation: Лойко Д. М. Креативна концепція навчання при підготовці економістів в умовах інтеграції до ЄС / Д. М. Лойко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 61-70.
Abstract: Методика дослідження передбачає використання методів аналізу та синтезу, порівняння (для визначення відмінностей традиційних та інноваційних методів навчання), методу узагальнення (для підведення підсумків результатів успішності і якості навчання при впровадженні інноваційних методів навчання), системного підходу (для систематизації складових особистості креатива). Проаналізовані ознаки, що є характерними для зміни традиційних методів навчання на інноваційні. Виділені основні інноваційні методи та методики навчання при підготовці економістів у вищих навчальних закладах. Обґрунтована доцільність застосування креативної концепції навчання для підвищення конкурентоздатності майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції України. Виявлено, що в умовах євроінтеграції України змінюються вимоги до рівня підготовки майбутніх фахівців, зокрема, економістів, що потребує зміни методів навчання. Систематизовано основні складові особистості креатива. Доведена доцільність застосування інноваційних методів навчання: впровадження «ділових ігор», застосування мультимедійного обладнання для навчання, участь студентів у програмах академічної мобільності і в інших проектах ЄС. Розуміння необхідності впровадження креативної концепції навчання надає можливість впровадження інноваційних методів навчання, що дозволяє значно покращити підготовку майбутніх фахівців, зокрема, економістів і надати їм можливість бути конкурентоспроможними не тільки на ринку праці України, а і на європейському ринку праці.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/649
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P061-070.pdf247.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.