Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/650
Title: Інтелектуальний аналіз бізнес-процесів
Authors: Квіта, Г.
Шіковець, К.
Теніщева, Д.
Keywords: економіко - математичні методи
сегмент
тенденція
прогноз
попит
бізнес – процес
экономико-математические методы
сегмент
тенденция
прогноз
спрос
бизнес - процесс
economic - mathematical methods
segment
trend
forecast
demand
business - process
Issue Date: 2015
Citation: Квіта Г. Інтелектуальний аналіз бізнес-процесів / Г. Квіта, К. Шіковець, Д. Теніщева // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 71-76.
Abstract: Використання економіко - математичних методів і побудови прогнозів розвитку ринку морозива України на основі сучасних математичних методів. Для досягнення мети були використані такі загально наукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція та метод плинного середнього для побудови прогнозів виробництва, експорту та імпорту продукції харчової промисловості України. У даній статті описано методи бізнес-прогнозування та їх застосування для аналізу ринку морозива України. Даний аналіз може допомогти покращити бізнес – процеси на підприємствах даного сегменту ринку. Проведено статистичний аналіз продукції. Вивчення та застосування сучасних математичних методів надає можливість сучасним економістам отримати необхідну інформацію, прогнози, аналізи. Економіко-математичні моделі мають пізнавальну і практичну цінність. Застосування економіко - математичних методів для прогнозування реалізації продукції харчової промисловості надасть можливість оптимізувати бізнес - процеси на підприємствах даного сегменту ринку.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/650
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра економічної кібернетики та маркетингу (ЕКМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P071-076.pdf294.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.