Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/662
Title: Економічний ефект природоохоронної діяльності підприємств АПК: облікове забезпечення розрахунку
Authors: Вигівська, І. М.
Зеленіна, О. О.
Кулій-Дем’янюк, Ю. В.
Keywords: природоохоронна діяльність,
охорона навколишнього середовища
бухгалтерський облік
економічний ефект
витрати
еколого-економічна реабілітація земель сільськогоспо-дарського призначення
Issue Date: 2015
Citation: Вигівська І. М. Економічний ефект природоохоронної діяльності підприємств АПК: облікове забезпечення розрахунку / І. М. Вигівська, О. О. Зеленіна, Ю. В. Кулій-Дем’янюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка : збірник наукових праць. - 2015. - Вип. 1 (45), Т. 2. - С. 77-79.
Abstract: У статті розглядаються проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління природоохоронною діяльністю підприємств агропромислового комплексу України, досліджуються напрями управління земельними ресурсами АПК. Запропоновано напрями еколого-економічної реабілітації земель сільськогоспо-дарського призначення (із виведенням та без виведення землі зі складу використовуваної, а також під час її використання в основній діяльності), які знаходять своє відображення у розроблених управлінських звітах, що, в свою чергу, дозволяє сформувати необхідне інформаційне забезпечення для управління витратами на охорону навколишнього середовища та визначити економічний ефект від природоохоронної діяльності в цілому. Розроблено авторський методичний підхід до розрахунку економічного ефекту від здійснення природоохоронної діяльності підприємствами агропромислового комплексу, який полягає у визначенні економічної ефективності в цілому та у розрахунку чистого економічного ефекту від одноці-льових та багатоцільових заходів щодо охорони навколишнього середовища.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/662
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160209.504.pdf3.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.