Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/663
Title: Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками
Authors: Вигівська, І. М.
Грабчук, І. Л.
Зеленіна, О. О.
Keywords: підприємницький ризик
фінансова стійкість
облік
аналіз
ліквідність
Issue Date: 2015
Citation: Вигівська І. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками / І. М. Вигівська, І. Л. Грабчук, О. О. Зеленіна // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз : міжнародний збірник наукових праць. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - Випуск 1 (3). - С. 67-79.
Abstract: Здійснено ідентифікацію підприємницьких ризиків за видами господарської діяльності підприємства, уточнено методи управління підприємницькими ризиками суб’єкта господарювання (внутрішні та зовнішні), обґрунтовано необхідність розкриття у бухгалтерській звітності даних про ризики у вигляді, що забезпечить високий ступінь прозорості та достовірності бухгалтерської інформації для підвищення прогнозності та забезпечення ефективності системи ризик- менеджменту. Досліджено теоретико-методичні аспекти економічного аналізу підприємницького ризику в частині оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (визначено інформаційне забезпечення, порядок проведення аналізу та склад аналітичних показників, запропоновано модель оцінки ризику ліквідності балансу та модель оцінки ризику фінансової стійкості з використанням абсолютних показників). Розроблені пропозиції дозволяють у подальших дослідженнях удосконалити методичні підходи до облікового відображення заходів мінімізації негативних наслідків ризиків та формування інформаційного забезпечення аналізу підприємницьких ризиків.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/663
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160209.501.pdf224.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.