Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/682
Title: Методичні засади аналізу системи упраління підприємством побутового обслуговування
Authors: Кудлай, В. С.
Keywords: система управління
аналіз
управління підприємством побутового обслуговування
етапи проведення аналізу
система управления
анализ
управление предприятием бытового обслуживания
этапы проведения анализа
control system analysis
management of consumer servicesmanagement of consumer services
the stages ofthe analysis
the analysis
Issue Date: 2014
Citation: Кудлай В. С. Методичні засади аналізу системи упраління підприємством побутового обслуговування [Текст] / В. С. Кудлай // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 11-16.
Abstract: Використаний метод класифікації та логіко-теоретичного узагальнення при розробці етапів проведення аналізу системи управління, метод синтезу та аналізу, метод морфологічного аналізу при визначенні послідовності етапів процесу аналізу системи управління підприємствами побутового обслуговування. У ході дослідження розроблено методику проведення аналізу системи управління підприємством побутового обслуговування, оцінено їх вагомість та необхідність в діяльності компаній. Розроблено схему проведення аналізу системи управління підприємством побутового обслуговування, виявлено ключові етапи та вставлено взаємозалежність зв’язків елементів. Обґрунтовано значимість етапів для компаній. В результаті проведеного дослідження представлено схематичну інтерпретацію процесу аналізу системи управління підприємством побутового обслуговування.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/682
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P011-016.pdf233.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.