Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/683
Title: Класифікація маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства
Authors: Романенко, О. О.
Keywords: маркетингові стратегії
класифікація маркетингових стратегій
інформатизація суспільства
маркетинговые стратегии
классификация маркетинговых стратегий
информатизация общества
marketing
strategies
marketing strategies classification
Issue Date: 2014
Citation: Романенко О. О. Класифікація маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства [Текст] / О. О. Романенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 79-87.
Abstract: Удосконалення понятійного апарату теорії стратегічного маркетингу в частині розроблення класифікації маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства. В статті розглянуто основні підходи щодо класифікації маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства. Проведено аналіз еволюції наукової думки щодо сутності маркетингових стратегій. Уточнено поняття маркетингової стратегії в умовах інформатизації суспільства. Запропоновано класифікацію маркетингових стратегій, яка враховує новий класифікаційний критерій - ступінь оновлення маркетингової інформації. Запропоновано маркетингові стратегії, які залежать від ступеню оновлення маркетингової інформації та адекватного реагування на зміну. У статті запропоновано підходи щодо класифікації маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства. Аналіз наукових праць з питань формування маркетингових стратегій дозволив виявити, що єдиного підходу щодо визначення поняття маркетингової стратегії не існує. Крім того, немає загальноприйнятої класифікації маркетингових стратегій в умовах інформатизації суспільства.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/683
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P079-087.pdf256.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.