Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/684
Title: Залучення іноземних інвестицій як джерело економічного зростання
Authors: Бондаренко, О. О.
Нижник, К. С.
Keywords: іноземні інвестиції
інвестиційна привабливість
інвестиційний клімат
иностранные инвестиции
инвестиционная привлекательность
инвестиционный климат
foreign investment
the investment attractiveness
the investment climate
Issue Date: 2014
Citation: Бондаренко О. О. Залучення іноземних інвестицій як джерело економічного зростання [Текст] / О. О. Бондаренко, К. С. Нижник // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 88-95.
Abstract: Аналіз особливостей залучення іноземних інвестицій в Україну в умовах формування глобального економічного простору, вивчення проблем іноземного інвестування, пошук шляхів їх ефективного вирішення, визначення мотивів та стримуючих чинників збільшення обсягів іноземних інвестицій з метою удосконалення механізму розвитку інвестиційної сфери та інноваційного розвитку економіки. У статті використовувались наступні методи наукового дослідження: наукової абстракції, синтезу, індукції та дедукції - при визначенні поняття «іноземні інвестиції», розрахунково-аналітичний та графічний – при аналізі обсягу іноземний інвестицій в економіку України, системного аналізу, синтезу та порівняння – при визначенні проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України. Теоретичну і методологічну основу наукового пошуку складають праці вітчизняних та закордонних вчених в області інвестування, а також статистичні та аналітичні дані. У статті проведено дослідження стану та проблем залучення іноземних інвестицій в економіку України та її інвестиційного клімату. На основі статистичної інформації проаналізовано динаміку залучення іноземних інвестицій, їх структуру за джерелами надходжень та місцем вкладення. Виявлено ряд основних проблем, що перешкоджають ефективному залученню іноземних інвестицій та їх залежність від різних факторів. Визначено основні шляхи потенційних змін у привабливості інвестиційного клімату та інтенсивності залучення іноземних інвестицій.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/684
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P088-095.pdf329.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.