Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/685
Title: Прибуток як складова фінансової стійкості комерційного банку
Authors: Русіна, Ю. О.
Ліпінська, Д. Ю.
Keywords: прибуток
фінансова стійкість
управління та забезпечення прибутку
рівень прибутковості
прибыль
финансовая устойчивость
управление и обеспечение прибыли
уровень доходности
income
financial stability
governance and the profit rate of return
Issue Date: 2014
Citation: Русіна Ю. О. Прибуток як складова фінансової стійкості комерційного банку [Текст] / Ю. О. Русіна, Д. Ю. Ліпінська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 96-102.
Abstract: Визначення теоретико-методичних положень впливу прибутку на фінансову стійкість комерційного банку. Опрацьовані матеріали українських та зарубіжних науковців, щодо прибутку, як загальної складової стійкого фінансового положення. На основі проведеного дослідження розкрито основний зміст прибутковості та визначено фактори впливу на його рівень в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Розглянуто проблеми забезпечення достатнього рівня банківського прибутку та необхідність ефективного управління ним. У статті запропоновано сучасну систему планування прибутку комерційного банку. Можливість якісного управління прибутком за рахунок правильно прийнятих стратегій.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/685
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P096-102.pdf283.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.