Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/688
Title: Дослідження властивостей чотирикомпонентних систем методом математичного моделювання
Authors: Резанова, В. Г.
Keywords: симплекс
план
точка
програмне забезпечення
симплекс
план
точка
программное обеспечение
simplex
plan
point
software
Issue Date: 2014
Citation: Резанова В. Г. Дослідження властивостей чотирикомпонентних систем методом математичного моделювання [Текст] / В. Г. Резанова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 113-120.
Abstract: Розробка програмного забезпечення для побудови плану експерименту при дослідженні чотирикомпонентних композицій. Для дослідження впливу складу чотирикомпонентних систем на їх властивості застосовано симплекс-центроїдний план. Розроблено та протестовано програму для визначення координат точок плану при плануванні експерименту у чотирикомпонентних сумішах, на вміст яких накладені двосторонні обмеження. Обчислення координат точок для плану експерименту у симплексі, що є восьмикутним багатогранником, виконано з використанням методу Макліна − Андерсона. Створено програмне забезпечення в середовищі програмування Delphi 7 для побудови симплекс-центроїдного плану при дослідженні чотирикомпонентних систем. Розроблений метод математичного планування експерименту забезпечить підвищення ефективності досліджень, в тому числі у галузі модифікації полімерних композицій за рахунок зменшення витрат часу і матеріалів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/688
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра інформаційних технологій проектування (ІТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P113-120.pdf273.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.