Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/689
Title: Дослідження в'язкості рідин ультразвуковим методом
Authors: Здоренко, В. Г.
Сєрік, Є. С.
Keywords: ультразвуковий метод
в'язкість рідини
похибка вимірювання
магнітострикційна пластина
ультразвуковой метод
вязкость жидкости
погрешность измеренияизмерения
магнитострикционная пластина
ultrasonic method
the viscosity of the fluid
measurement error
magnetostrictive plate
Issue Date: 2014
Citation: Здоренко В. Г. Дослідження в'язкості рідин ультразвуковим методом [Текст] / В. Г. Здоренко, Є. С. Сєрік // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 121-125.
Abstract: Проведення дослідження можливості вимірювання в’язкості рідин ультразвуковим методом. Використані методи лінійної теорії електропружності, теорії коливань, математичної статистики, експериментальні методи досліджень. Доведена можливість вимірювання в’язкості рідин ультразвуковим методом. Одержав подальший розвиток ультразвуковий метод контролю в'язкості рідин, зокрема, розроблений новий метод контролю в'язкості рідини за допомогою п'єзоелектричних трансформаторів, який полягає у контролі числа вільних коливань перетворювача, що перевищують фіксований рівень. Використання розробленого методу дозволяє підвищити точність вимірювання та вірогідність контролю в’язкості рідин.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/689
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P121-125.pdf294.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.