Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/690
Title: Квантово-хімічне моделювання адсорбції молекулярного кисню та його сполук на поверхні кристалічному оксиду кобальта
Authors: Каташинський, А. С.
Лихницький, К. В.
Хоменко, В. Г.
Барсуков, В. З.
Keywords: молекулярний кластер
адсорбційний комплекс
електронна кореляція
поляризаційні d - функції
теорія збурень
молекулярный кластер
адсорбционный комплекс
электронная корреляция
поляризационные d - функции
теория возбуждений
Issue Date: 2014
Citation: Каташинський А. С. Квантово-хімічне моделювання адсорбції молекулярного кисню та його сполук на поверхні кристалічному оксиду кобальта [Текст] / А. С. Каташинський, К. В. Лихницький, В. Г. Хоменко, В. З. Барсуков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 125-135.
Abstract: Виявлення електронних чинників, що впливають на активність досліджуваного каталізатора. Виконані ab іnіtіo квантово-хімічні розрахунки електронної структури молекулярного кластера Со2O9 і адсорбційних комплексів з використанням формалізму самоузгодженого поля МО ЛКАО Хартрі-Фока-Рутана в базисі STO-3G функцій Гауса. Енергія електронної кореляції в досліджуваних структурах обчислювалась з використанням теорії збурень другого порядку Моллера-Плесета. Показано, що обчислені значення енергії адсорбції співмірні з їх експериметальними значеннями, що свідчить про адекватний вибір методу розрахунків. Запропоновано пояснення протікання каталітичної реакції відновлення кисню в середньому за 3-х електронному механізму, що підтверджується результатами експериментів на оксидкобальтових каталізаторах.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/690
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P125-135.pdf389.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.