Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/692
Title: Аналіз методик визначення водопроникності технічних текстильних полотен
Authors: Слізков, А. М.
Демківська, Т. І.
Коломієць, А. Я.
Заяц, Т. В.
Самойленко, Н. В.
Issue Date: 2014
Citation: Слізков А. М. Аналіз методик визначення водопроникності технічних текстильних полотен [Текст] / А. М. Слізков, Т. І. Демківська, А. Я. Коломієць, Т. В. Заяц, Н. В. Самойленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 142-150.
Abstract: Аналіз існуючих методик визначення водопроникності текстильних полотен технічного призначення. Аналіз методик визначення водопроникності технічних текстильних полотен дозволить усунути існуючі в них недоліки. В статті проаналізовано існуючі методики визначення водопроникності технічних текстильних полотен здійснювані за допомогою приладу FF-13. Методики відрізняються між собою особливістю дії на елементарну пробу потоку води, а також елементами проведення методики та визначення коефіцієнту водопроникності. Порівнюючи результати експериментальних досліджень, проведених в таблиці, бачимо, що найбільш кращим методом вимірювання водопроникності є вимірювання при постійному об’ємі. За допомогою статистичних обчислень визначено, що застосування запропонованого методу дозволить точніше проектувати структуру тканини. Практичне використання пропонованої методики дозволить мати більш надійні і достовірні показники водопроникності.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/692
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів (МЕТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P142-150.pdf273.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.