Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/696
Title: Безконтактний ультразвуковий метод контролю маси текстильних матеріалів
Authors: Кисельов, В. Б.
Keywords: маса
текстильний матеріа
ультразвуковий метод
пристрій онтролю
амплітудне співвідношення
масса
текстильный материал
ультразвуковой метод
устройство контроля
амплитудное соотношение
mass
textile material
ultrasonic method
device of control
amplitude ratio
Issue Date: 2014
Citation: Кисельов В. Б. Безконтактний ультразвуковий метод контролю маси текстильних матеріалів [Текст] / В. Б. Кисельов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 163-169.
Abstract: Дослідити безконтактний контроль маси текстильних матеріалів. У роботі використаний безконтактний ультразвуковий метод контролю маси текстильних матеріалів, який базується на амплітудних співвідношеннях ультразвукових хвиль. Обґрунтовано доцільність використання ультразвукового безконтактного методу контролю. Наведено результати досліджень, що пов’язанні з проходженням ультразвукової хвилі крізь текстильний матеріал та відбиттям інших коливань від його ниток. Отримано залежності амплітудних співвідношень ультразвукових хвиль від маси тканого полотна. Тобто співвідношень хвиль, яка проходить крізь текстильний матеріал, а також, що відбивається від його ниток, до хвилі, яка падає на цей матеріал. Запропоновано пристрій, що може застосовуватися для контролю маси текстильних матеріалів за відношенням вимірювального сигналу до опорного з можливістю налаштування його параметрів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/696
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P163-169.pdf250.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.