Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/703
Title: Аналіз доцільності використання пристрою з пружиною кручення для зниження динамічних навантажень в приводі технологічного обладнання та вибір його параметрів
Authors: Піпа, Б. Ф.
Рубанка, М. М.
Музичишин, С. В.
Keywords: пристрій для зниження динамічних навантажень
привід машини
динамічні навантаження приводу
пружна муфта
пружина кручення
параметри пружини кручення
устройство для снижения динамических нагрузок
привод машины
динамические нагрузки привода
упругая муфта
пружина кручения
параметры пружины кручения
device for the decline of the dynamic loading
drive of machine
dynamic loading of drive
resilient muff
twisting spring
parameters of twisting spring
Issue Date: 2014
Citation: Піпа Б. Ф. Аналіз доцільності використання пристрою з пружиною кручення для зниження динамічних навантажень в приводі технологічного обладнання та вибір його параметрів [Текст] / Б. Ф. Піпа, М. М. Рубанка, С. В. Музичишин // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 209-215.
Abstract: Аналіз доцільності використання пристрою з пружиною кручення для зниження динамічних навантажень в приводі технологічного обладнання, перевірка його працездатності та розробка методу вибору раціональних параметрів. Використані сучасні методи досліджень механічних систем з метою оцінки доцільності використання пристрою з пружиною кручення для зниження пускових динамічних навантажень в приводі машин. На основі аналізу особливостей роботи технологічного обладнання легкої промисловості встановлена доцільність використання в приводі машин пристрою з пружиною кручення. Запропоновано нову конструкцію пристрою для зниження динамічних навантажень, що виникають під час пуску машин. На відміну від відомих пристроїв, запропонований пристрій виконаний у вигляді пружної муфти з пружиною кручення, що дозволяє спростити його конструкцію та підвищити ефективність роботи. Використання в якості пружного елементу циліндричної пружини кручення, що з’єднує півмуфти між собою, дозволяє здійснювати вибір раціональної жорсткості пристрою в залежності від зміни режиму роботи, що підвищує довговічність його роботи та розширює експлуатаційні можливості. Представлено метод перевірки працездатності пристрою зниження динамічних навантажень та вибору його раціональних параметрів. Розвиток наукових основ та інженерних методів проектування пристроїв для зниження динамічних навантажень в приводі технологічного обладнання. Розробка нової конструкції пристрою для зниження динамічних навантажень в приводі машин та інженерного методу вибору його раціональних параметрів.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/703
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P209-215.pdf269.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.