Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/706
Title: Визначення деяких конструктивних параметрів приводу маятникового типу машини з тривимірним обертанням барабану для змішування та обробки деталей
Authors: Панасюк, І. В.
Залюбовський, М. Г.
Клапцов, Ю. В.
Keywords: маятниковий привід
тривимірне обертання
змішування
обробка деталей
3D моделювання
маятниковый привод
трехмерное вращение
смешивание
обработка деталей
3D моделирование
pendulum drive
three-dimensional rotation
mixing
processing of parts
3D modeling
Issue Date: 2014
Citation: Панасюк І. В. Визначення деяких конструктивних параметрів приводу маятникового типу машини з тривимірним обертанням барабану для змішування та обробки деталей [Текст] / І. В. Панасюк, М. Г. Залюбовський, Ю. В. Клапцов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 221-228.
Abstract: Визначення впливу конструктивних параметрів приводу маятникового типу на кінематику барабану з тривимірним обертанням у машині для змішування та обробки деталей. Дослідження виконано із застосуванням 3D моделювання та кінематичного аналізу в САПР SolidWorks. Проаналізовано роботу приводу маятникового типу. На основі 3D та кінематичного моделювання визначено взаємозв’язок між розмірами ланок механізму і швидкостями руху ведучого та веденого валів привода. Встановлено, що застосування даного приводу дозволяє значно зменшити кутове прискорення веденого валу машини. Сили інерції, що діють на вміст циліндричного барабану, значно зменшаться, а рух вмісту буде однаковий по всій внутрішній поверхні барабану. Обґрунтовано можливості використання маятникового приводу в машинах для змішування та обробки деталей. Доведено, що зміна довжини шатуна приводу дозволяє варіювати кутову швидкість веденого валу приводу. Розроблено алгоритм визначення кінематичних параметрів приводу маятникового типу. Визначено раціональні конструктивні параметри приводу.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/706
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів (ТБТМОП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P221-228.pdf398.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.