Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/712
Title: Еволюція форми плаката як засобу графічної комунікації
Authors: Коваль, Н. С.
Keywords: еволюція форми плаката
графічний дизайн
Інтернет реклама
графічна комунікація
эволюция формы плаката
графический дизайн
Интернет реклама
графическая коммуникация
Evolution of poster’s form
graphic design
Internet advertising
graphic communication
Issue Date: 2014
Citation: Коваль Н. С. Еволюція форми плаката як засобу графічної комунікації [Текст] / Н. С. Коваль // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 255-260.
Abstract: Дослідження розвитку художньо-комунікативних особливостей плаката кін. XX - поч. XXI ст., новітніх концепцій і тенденцій його розвитку. Методика дослідження включає в себе історико-культурологічний і мистецтвознавчий методи. Така методика дослідження виправдана при погляді на розвиток художньо-комунікативних особливостей плаката як на процес, обумовлений технологічними та соціально-культурними факторами на певному історичному етапі. Виявлена специфіка сучасного плаката як жанру графічного дизайну і як засобу графічної комунікації; визначена роль плаката як важливої ланки в здійсненні ефективної міжкультурної комунікації; проаналізовані інноваційні способи формоутворення, характерні для сучасного плаката; проаналізовані прогресивні тенденції в еволюції форми плаката у зв'язку з розвитком нових технологій. Досліджено специфіку розвитку художньо-комунікативних особливостей мистецтва плаката кін. XX - поч. XXI ст. в загальному історико-культурному та соціально-економічному контексті. Наукова та практична значимість дослідження полягає в тому, що результати дослідження заповнюють наявний пробіл в дослідженні художньо-комунікативних особливостей зарубіжного плаката: вперше комплексно досліджено сучасні тенденції розвитку, концептуальні та техніко-технологічні умови проектування і експонування плакатів у контексті сучасного інформаційного середовища.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/712
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P255-260.pdf218.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.