Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/714
Title: Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства
Authors: Власюк, Т. М.
Волинець, О. М.
Новіцька, Н. І.
Keywords: грошові кошти
грошові потоки
надходження, видатки
горизонтальний аналіз
вертикальний аналіз
рівномірність
збалансованість
коефіцієнтний аналіз
денежные средства
денежные потоки
поступления
расходы
горизонтальный анализ
вертикальный анализ
равномерность
сбалансированность
коэффициентный анализ
cash
cash flows
revenues
expenses
horizontal analysis
vertical analysis
uniformity
balance
ratio analysis
Issue Date: 2014
Citation: Власюк Т. М. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства [Текст] / Т. М. Власюк, О. М. Волинець, Н. І. Новіцька // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 36-46.
Abstract: При проведенні дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи вивчення процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку, а саме: монографічний – при формуванні предмету та об’єкту дослідження; індукції та дедукції – при визначенні напрямів проведення аналізу грошових потоків, метод системного вивчення господарських процесів – при проведенні аналізу. В процесі проведення дослідження визначено основні етапи аналізу грошових потоків підприємства; розроблені аналітичні таблиці для проведення горизонтального та вертикального аналізу грошових потоків за видами діяльності, удосконалено методику оцінки рівномірності та збалансованості надходжень та видатків грошових коштів. Розроблено методику аналізу грошових потоків, що дозволяє оцінити ефективність управління грошовими коштами підприємства. Охарактеризовано основні етапи проведення аналізу грошових коштів та їх практичну значимість. На основі розрахунку показників формуються прогнозні (планові) оцінки, в тому числі які визначають оптимальні величини грошових потоків підприємства, що відповідають цілі досягнення максимальної ефективності господарської діяльності при адекватному рівні фінансового ризику. Наукове обґрунтування організаційно-методичних аспектів аналізу руху грошових потоків підвищить рівень достовірності та корисності обліково-аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/714
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P036-046.pdf306.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.