Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/721
Title: Електропровідні гібридні композити на основі поліолефінів
Authors: Куриптя, Я. А.
Слєпцов, О. О.
Шостак, Т. С.
Савченко, Б. М.
Keywords: гібридні композиції
волокнистий
дисперсний наповнювач
поліолефіни
електропровідність
міцність
гибридные композиции
волокнистый
дисперсный наполнитель
полиолефины
электропроводность
прочность
hybrid composition
fiber filler
particulate filler
polyolefins
conductivity
strength
Issue Date: 2014
Citation: Електропровідні гібридні композити на основі поліолефінів [Текст] / Я. А. Куриптя, О. О. Слєпцов, Т. С. Шостак, Б. М. Савченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (80) : Серія "Технології та дизайн". - C. 89-97.
Abstract: Зразки композицій отримували методом компаундування у дві стадії: 1) перемішування компонентів в лопатевому турбозмішувачі періодичної дії; 2) одношнекова екструзія з подальшим гранулюванням композицій. Друга стадія компаундування повторювалась декілька разів для досягнення максимально однорідного розподілу компонентів в композиції. Для дослідження властивостей отриманих композицій було використано такі методи: вольт–амперометричні вимірювання об’ємного та поверхневого опору ; визначення густини твердого тіла гідростатичним зважуванням; визначення показника течії розплаву за допомогою капілярної віскозиметрії; визначення міцності, видовження, модуля пружності ; визначення ударної міцності за Шарпі. Показана можливість створення композицій з різними типами наповнювачів на основі ПО із регульованими електропровідними та експлуатаційними властивостями. Встановлено, що провідність ГК зростає швидше в порівнянні з наповненням композиції одним з дисперсних або волокнистих наповнювачів, які використовувалися. Встановлено, що додавання волокнистих наповнювачів залежно від типу покращують механічні властивості ПО, а додавання порошкового наповнювача усуває недоліки , обумовлені анізотропією волокнистих наповнювачів у разі наповнення волокном, що підтверджується даними електрофізичних та фізико-механічними випробувань. Розроблено новий спосіб варіювання електропровідних та інших експлуатаційних властивостей шляхом створення ГК на основі ПО. Отримані ГК з регульованими електропровідними і експлуатаційними властивостями можуть бути використані в якості елементів мереж низьковольтного струму, або як антистатики.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/721
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V80_P089-097.pdf525.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.