Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/724
Title: Удосконалення методів дизайн-проектування при створенні нових форм спецодягу
Authors: Колосніченко, М. В.
Keywords: дизайн-ергономічне проектування
розробка творчої концепції
методи формоутворення
гармонізація формоутворюючих елементів спецодягу
Дизайн-эргономическое проектирование
разработка творческой концепции
методы формообразования
гармонизация формообразующих элементов спецодежды
design-ergonomic projecting
develop creative concepts
methods of formation
harmonization of formative elements of clothing
Issue Date: 2014
Citation: Колосніченко М. В. Удосконалення методів дизайн-проектування при створенні нових форм спецодягу [Текст] / М. В. Колосніченко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (80) : Серія "Технології та дизайн". - C. 113-123.
Abstract: Дослідження сучасного стану проблеми створення естетично-привабливого спецодягу з високими показниками надійності з метою створення нових форм та оптимізації методів його проектування. Використано загальну методологію системного підходу до проектування спецодягу і проектно-типологічного підходу до проектування комплексних об’єктів. Дослідження структурно-геометричних властивостей просторової композиції та удосконалення способів формоутворення з метою створення нових художньо-проектних рішень.Запропоновано шляхи вдосконалення процесу та розроблено структурну схему сучасних методів дизайн-проектування одягу на основі принципів аналізу форми. Комплексне застосування методів дизайн-ергономічного проектування при впровадженні у виробництво асортиментних рядів спецодягу з урахуванням тектонічних закономірностей побудови їх форми.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/724
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V80_P113-123.pdf290.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.