Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/734
Title: Дослідження ефективності використання універсальних колекторних двигунів в приводі побутового обладнання
Authors: Біла, Т. Я.
Стаценко, В. В.
Keywords: універсальний колекторний двигун
електропривод
побутова техніка
коефіцієнт корисної дії
универсальный коллекторный двигатель
электропривод
бытовая техника
коэффициент полезного действия
universal commutator motor
electrical drive
household appliances
efficiency
Issue Date: 2014
Citation: Біла Т. Я. Дослідження ефективності використання універсальних колекторних двигунів в приводі побутового обладнання [Текст] / Т. Я. Біла, В. В. Стаценко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (80) : Серія "Технології та дизайн". - C. 23-28.
Abstract: Моделювання процесів, що виникають під час роботи універсального колекторного двигуна, здійснено за допомогою еквівалентної електричної схеми. Для проведення розрахунків застосовано систему Simulink. В ході досліджень отримано комп’ютерну модель універсального колекторного двигуна для побудови часових залежностей коефіцієнту корисної дії (ККД) двигуна за різних видів навантаження та визначення середнього значення ККД для заданого інтервалу часу. Створена математична модель та отримана залежність зміни ККД універсального колекторного двигуна від навантаження (моменту опору) на його валу. Модель, що запропонована, дозволяє розраховувати ефективність використання заданих моделей універсальних колекторних двигунів у режимах роботи зі змінним навантаженням.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/734
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра електромеханічних систем (ЕМС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V80_P023-028.pdf412.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.